Photos

Related Share houses

In the same area

Arden Higashi-Ikebukuro
 • Toshima-ku·Tokyo
 • 59,000 ~30 people
Ikebukuro
 • Toshima-ku·Tokyo
 • 60,000 ~4 people
Arden Itabashi
 • Itabashi-ku·Tokyo
 • 53,000 ~12 people

Similar number of house members

Arden Shinjuku
 • Shinjuku-ku·Tokyo
 • 77,000 ~25 people
Arden Higashi-Ikebukuro
 • Toshima-ku·Tokyo
 • 59,000 ~30 people
Arden Fujigaoka
 • Yokohama-shi·Kanagawa
 • 48,000 ~40 people
Arden Tsudanuma
 • Funabashi-shi·Chiba
 • 44,000 ~25 people